Zaznacz stronę

 

I. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://tiger-uszczelniacze.pl/ , której Administratorem jest Bostik z. o.o. (dalej: Serwis).
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Bostik z. o.o. z siedzibą w Sadach przy ul. Poznańskiej 11b 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: info@bostik.pl (dalej: Administrator).

III. Zasady ochrony danych osobowych

Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

V. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
a. realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
b. komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
c. wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
d. marketingu, remarketingu, afiliacji,
e. personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
f. działań analitycznych i statystycznych,
g. windykacji należności,
h. ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy zawarcia umowy dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz zgoda Użytkownika w zakresie profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO).

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

VI. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
a) gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu;
b) gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

VIII. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

IX. Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres rodo@bostik.pl
Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

X. Pliki cookies

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody

XII. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

XIII. Pytania i wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub niniejszą Polityką prosimy o kontakt przy użyciu następujących danych kontaktowych: rodo@bostik.pl

 

Kontakt

Zadzwoń : +48 61 89 61 740

Napisz : info@bostik.pl

Adres

ul. Poznańska 11b

Sady

62-080 Tarnowo Podgórne

 Social Media